1393-09-18 14:08
حضور علیرضا خجسته و محمد رضا صدیقی در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا

در رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا که طی روزهای 20و21آذرماه به میزبانی هنگ کنگ برگزار می گردد نامبردگان ذیل از این استان در ترکیب تیم ملی ایران حضور دارند.

1-محمد رضا صدیقی وزن 60-کیلوگرم

2-علیرضا خجسته وزن 66-کیلوگرم