1393-09-10 20:23
عرض تسلیت به مناسبت درگذشت استاد جمشید وظیفه شناس

ضایعه درگذشت استاد گرانقدر جمشید وظیفه شناس رئیس اسبق هیئت جودو بندر انزلی،قهرمان ملی و مربی زحمتکش جودو گیلان را به جامعه جودو ایران تسلیت عرض می نماییم.