1393-07-28 06:34

شماره جدید مجله رزم جویان (اختصاصی سازمان لیگ) به قلم حسام زعفرانی منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، شماره هشتم مجله رزم جویان (نشریه اختصاصی سازمان لیگ)  به همت حسام زعفرانی منتشر شد که شماره هشتم آن را در زیر می خوانید.

 

برای مطالعه شماره جدید مجله رزم جویان اینجا کلیک کنید