1399-12-02 14:02
 آزمون ارتقای دان دفاع شخصی استان خراسان رضوی برگزار شد

آزمون ارتقای دان دفاع شخصی استان خراسان رضوی با حضور عباس سلگی رئیس کمیته دفاع شخصی فدراسیون جودو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و به نقل از روابط عمومی هیئت جودو استان خراسان رضوی، این دوره با حضور عباس سلگی (رئیس کمیته دفاع شخصی فدراسیون ) اول اسفند ماه برگزار شد و 40 خانم و 60 آقای دفاع شخصی کار با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در سالن شهید چمران به صورت هماهنگ و با دقت نظر بالای ممتحین آزمون دان، برگزار کردند .