1399-10-06 11:45
 سرپرست دبیری فدراسیون جودو: به زودی شرایط تطبیق دان جودو به دفاع شخصی فراهم می شود

صدیقه کعبی زاده، سرپرست دبیری فدراسیون جودو به روابط عمومی فدراسیون گفت : بعد از نشست تخصصی رئیس فدراسیون با دبیر شورای راهبردی دفاع شخصی و از آنجا که ماهیت غالب فنون دفاع شخصی، تکنیک های جودو است ، شرایطی برای تطبیق احکام فراهم آمده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، کلیه علاقمندان که در رشته ورزشی جودو فعالیت می کنند، می توانند نسبت به دریافت احکام دان دفاع شخصی نیز اقدام کنند .

کعبی زاده درخصوص هزینه تطبیق احکام دفاع شخصی اذعان کرد: هزینه صدور حکم دان دفاع شخصی، معادل هزینه صدور همان دان در جودو است . امتیاز ویژه در نظر گرفته شده از سوی رئیس محترم فدراسیون، تخفیف ۵۰ درصدی صدور احکام دفاع شخصی (دان های پایین تر) است .

به عنوان مثال، فردی که دان ۵ جودو را دارد برای دریافت دان ۵ دفاع شخصی می بایستی هزینه کامل حکم دان ۵ را معادل جودو واریز نماید ولی اگر همین شخص تمایل داشته باشد حکم دان ،۳،۲،۱ ،۴ دفاع شخصی خود را هم دریافت کند، هزینه صدور هر یک از احکام با تخفیف ۵۰ درصدی محاسبه خواهد شد .