1399-03-11 13:53
درخشان، مشاور و رئیس شورای راهبردی فدراسیون جودو شد

محمد درخشان به سمت مشاور و رئیس شورای راهبردی فدراسیون جودو منصوب شد. 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو ؛ آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو ، طی حکمی،  محمد درخشان ،رئیس سابق این فدراسیون را به عنوان مشاور و رئیس شورای راهبردی فدراسیون جودو منصوب کرد .