فدراسیون

نمایش 1-5 از 5 نتیجه
1393-02-08 02:31

تاریخچه جودو

جودو، ورزش و هنری رزمی است که از کشور ژاپن نشأت گرفته‌است، منشا آن از هنر رزمی جوجیتسو است و در سال ۱۹۳۲ توسط فردی ژاپنی به نام دکتر جیگارو کانو پایه‌گذاری شد.