گزارش تصویری - جلسه قرعه کشی و سمینار داوران قبل از مسابقات قهرمانی کشور پسران نوجوان