گزارش تصویری - جودو جوانان جهان/ تیم اعزامی به رقابتهای جهانی ابوظبی