گزارش تصویری - طرح ملی جودو برای همه در استان فارس با حضور میراسماعیلی و ملایی