گزارش تصویری - جودو قهرمانی آسیا / پسران ایرانی روی سکوی سوم