گزارش تصویری - اردوی تیم ملی بزرگسالان و تیم شمیرانات- تیرماه 98