گزارش تصویری - گردهمایی نواب رئیس بانوان هیئت های جودو، جوجیتسو و کوراش استانها