گزارش تصویری - روز دوم رقابت های قهرمانی کشور پیشکسوتان 98