گزارش تصویری - روز اول رقابت های قهرمانی کشور پیشکسوتان 98