گزارش تصویری - مسابقه درون اردویی بانوان ( رده سنی نوجوانان و جوانان)