گزارش تصویری - پنجمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کوراش آقایان جهت حضور در بازی های آسیایی اندونزی / خراسان شمالی