گزارش تصویری - اردوی تیم‌ملی نوجوانان‌ و جوانان جودو بانوان با حضور نلیا