گزارش تصویری - سکوی توزیع مدال مسابقات قهرمانی کشور زاهدان-روز اول