گزارش تصویری - مسابقات قهرمانی کشور جوانان - زاهدان / روز اول