گزارش تصویری - برپایی هشتمین مرحله اردو سنگین وزن های جودو به میزبانی تهران