گزارش تصویری - روز سوم رقابت های جایزه بزرگ جودو ایران