گزارش تصویری - روز نخست رقابت های جایزه بزرگ جودو ایران