گزارش تصویری - روز نخست رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور