گزارش تصویری - روز دوم رقابت های قهرامانی بزرگسالان کشور (بانوان)