گزارش تصویری - روز دوم رقابت های قهرمانی جوانان کشور یزد