گزارش تصویری - روز نخست رقابتهای جوانان کشور دختران