گزارش تصویری - سکوها و اختتامیه سی ونهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور پسران نوجوان